Walne zgromadzenie w UKS Rugby Purda

W Purdzie odbyło się Walne Zebranie Członków UKS Rugby Team Purda. Podczas zebrania, zgodnie ze statutem wygasły mandaty dotychczasowych władz stowarzyszenia. Podczas Walnego Zebrania Członków udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowy zarząd na czteroletnią kadencję.
▶️W skład nowego zarządu wchodzą:
Bartosz Barczak – prezes
Renata Rybak – sekretarz
Karolina Zakrzewska
▶️Komisja Rewizyjna:
Magdalena Wierzewska-Łączyńska
Agnieszka Zygmunt-Aksiuto
Ewa Choszczyk-Sałka
Za udział w zebraniu dziękujemy rodzicom zawodników oraz przedstawicielom władz rugby w okręgu panom Henrykowi Pach oraz Jackowi Bil.