Okręg powstał na bazie Rugby Team Olsztyn, Rugby Team Purda, Rugby Team Elbląg.

Zarząd:
Prezes Zarządu: Henryk Pach,
Sekretarz / Skarbnik: Joanna Michalska,
Członek: Bartosz Barczak.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Franciszek Mackojć

Zastępca: Kacper Pecka,
Członek: Jarosław Kowalski