Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Rugby w Olsztynie
wmozrugby@wp.pl

ZARZĄD
Prezes Zarzadu Henryk Pach tel. 694777376
Sekretarz/Skarbnik Joanna Michalska tel. 604612114
Czlonek Zarzadu Bartosy Barczak tel. 519680212

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Przemysław Andrzejewski tel. 791870820
Członowie Komisji
Jarosław Kowalski tel. 501239420
Kacper Pecka tel. 530358833

Kierownik trenerów – koordynator wyszkolenia
Marcin Fijałkowski tel. 502058240